elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Wtorek 01.12.2020

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

 

Szczegółowy opis celów i zadań przedszkola znajduje się na stronie www.przedszkole.przechlewo.pl

Informacje o artykule

Data utworzenia: 13.09.2018
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 289
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
13.09.2018
10:35:11
edycja
Administrator
Przedmiot działalności i kompetencje
13.09.2018
10:34:59
dodanie
Administrator
Przedmiot działalności i kompetencje