elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Wtorek 01.12.2020
Jesteś tutaj:

Roczny plan pracy

ROCZNY PLAN PRACY NA ROK 2018/2019

 

„Muzyka jest wszędzie”
„Przedszkole młodych patriotów”


I. Doskonalenie nauczycieli.
1. Zapoznanie i omówienie na szkoleniowej radzie Pedagogicznej artykułów dotyczących kształtowania umiejętności słuchania i rozumienia muzyki, uwrażliwiania dzieci na piękno muzyki, rozwijania aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki, rozumienia przez nauczycieli kształtowania i rozwijania zainteresowań i zdolności muzycznych oraz rozbudzania talentów muzyczno – tanecznych.
2. Przypomnienie na czym polegają: metoda aktywnego słuchania Batii Strauss, metoda improwizacji ruchowej Rudolfa Labana, metoda Carla Orffa, technika muzykoterapii Mobilna Rekreacja Muzyczna, gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów.
3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku do własnego kraju.

I półrocze

1. B. Kamińska:
„Muzyka w przedszkolu” E. Hoffman – Lipska, Wychowanie w Przedszkolu
nr 1/2005
„Muzyka w uroczystościach przedszkolnych” I. Wałaszewska, Wychowanie w Przedszkolu nr 2/2009
„Muzyka blisko dziecka” B. Musielak, Wychowanie w Przedszkolu nr 3/2006

2. G. Jakubowska:
„Terapeutyczne walory muzyki” E. Woźniczka, Wychowanie w Przedszkolu
nr 1/2010
„Terapeutyczna funkcja muzyki” J. A. Sienkiewicz – Wilowska, Wychowanie w Przedszkolu nr 3/2012
„Elementy muzykoterapii” H. Sobińska, Wychowanie w Przedszkolu
nr 3/2007
„Elementy muzykoterapii w przedszkolu” I. Grenda, Wychowanie w Przedszkolu nr 1/2017

3. R. Trzebiatowska:
„Muzyka a rozwój dziecka” J. A. Sienkiewicz – Wilowska, Wychowanie w Przedszkolu nr 2/2012
„Wpływ muzyki na rozwój ogólny dzieci” E. Hoffman – Lipska, Wychowanie w Przedszkolu nr 6/2005
„Rozwój muzyczny dziecka w okresie przedszkolnym” J. Rusaczyk, Wychowanie w Przedszkolu nr 1/2018

4. M. Pluto Prądzyńska: omówienie i przypomnienie na czym polegają: metoda aktywnego słuchania Batii Strauss, metoda improwizacji ruchowej Rudolfa Labana, metoda Carla Orffa, technika muzykoterapii Mobilna Rekreacja Muzyczna, gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów

II półrocze

1. H. Mazur:
„Improwizacja w zajęciach muzyczno – ruchowych” K. Kiwior, Wychowanie w Przedszkolu nr 6/2010
„Rola rytmiki w rozwoju dziecka” K. Kiwior, Wychowanie w Przedszkolu
nr 11/2012

2. J. Bińkowska:
„Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci (część I) Rozwój wrażliwości słuchowej” E. Hoffman – Lipska, Wychowanie w Przedszkolu nr 3/2006
„Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci (część II) Rozwój umiejętności muzycznych” E. Hoffman - Lipska, Wychowanie w Przedszkolu nr 4/2006

3. E. Jałowiec:
„O słuchaniu i przeżywaniu muzyki” S. Szuman, Wychowanie w Przedszkolu nr 5/2010
„O aktywności muzycznej” J. Cieślik – Klauza, Wychowanie w Przedszkolu
nr 3/2006

II. Doskonalenie warsztatu pracy.

1. Udział w doskonaleniu zawodowym – udział w kursach, szkoleniach, warsztatach.
2. Wzajemna wymiana doświadczeń – dzielenie się wiedzą, wymiana pomocy dydaktycznych, wymiana literatury, scenariuszy zajęć.
3. Wzbogacenie zasobów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje literatury pedagogicznej z zakresu muzyki oraz płyt z muzyką np. relaksacyjną, klasyczną.
4. Przegląd, naprawa i zakup instrumentów muzycznych, strojów tanecznych.
5. Tworzenie pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć muzycznych.
6. Angażowanie rodziców do wzbogacania kącika muzycznego o instrumenty wykonane przez dzieci i rodziców w domu oraz różnorodnych przedmiotów wydających dźwięk (sztućce, gazety, klocki, drewienka itp.)
7. Prowadzenie wspólnych zabaw muzyczno – ruchowych z rodzicami podczas spotkań i uroczystości organizowanych w poszczególnych grupach.


III. Praca z wychowankiem.

1. Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci poprzez organizowanie ćwiczeń i zabaw ruchowych z wykorzystaniem instrumentów i muzyki (cały rok, wszystkie nauczycielki).
2. Utworzenie w salach zajęć kącików muzycznych bogatych w instrumenty muzyczne, ulubione płyty muzyczne z piosenkami dziecięcymi, sprzęt do nagrania i odtwarzania muzyki, książki o znanych kompozytorach – swobodny dostęp dzieci do kącików (cały rok, wychowawcy).
3. Grupowe i indywidualne śpiewanie piosenek, rytmizowanie krótkich tekstów i utworów literackich, zachęcanie dzieci do wyrażania ciałem i gestem, ruchem różnego rodzaju muzyki, zabawy muzyczne, zabawy w orkiestrę i dyrygenta z wykorzystaniem głosu lub instrumentu, zabawy ćwiczące poprawne wydobywanie głosu, wykorzystywanie naturalnych efektów perkusyjnych np. klaskania, tupania jako akompaniamentu podczas śpiewania i słuchania piosenek (cały rok, wszystkie nauczycielki).

Informacje o artykule

Data utworzenia: 13.09.2018
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 348
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
25.10.2018
14:34:28
edycja
Administrator
Roczny plan pracy
25.10.2018
14:33:40
edycja
Administrator
Roczny plan pracy
25.10.2018
14:33:06
edycja
Administrator
Roczny plan pracy
25.10.2018
14:33:01
edycja
Administrator
Roczny plan pracy
13.09.2018
10:59:26
edycja
Administrator
Roczny plan pracy
13.09.2018
10:58:50
edycja
Administrator
Roczny plan pracy
13.09.2018
10:49:24
edycja
Administrator
Roczny plan pracy
13.09.2018
10:45:50
dodanie
Administrator
Roczny plan pracy