elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 22.07.2024

Sposób załatwiania spraw

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną – wg instrukcji kancelaryjnej
 • dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

 

Sprawy prowadzone przez Przedszkole

Edukacja

 • zapisy do przedszkola,
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie opinii o dziecku,
 • dzienniki zajęć przedszkola.

Sprawy administracyjne

 • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
 • wydawanie zaświadczeń,

Sprawy kadrowe

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Sprawozdawczość

 • raporty,
 • sprawozdania.

Archiwum

 • akta osobowe pracowników,
 • dzienniki zajęć przedszkola,
 • protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami,
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola.

Finanse przedszkola

 • Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.

 

Tryb załatwiania spraw

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi : dyrektor przedszkola (w określonych godzinach).
 2. Odpłatność za przedszkole: intendent w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń).
 3. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup
 4. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup oraz specjaliści zgodnie z ustalonym terminem wywieszonym na tablicy ogłoszeń.

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie. Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 13.09.2018
Data udostępnienia informacji: 13.09.2018
Data ostatniej aktualizacji: 13.09.2018
Liczba wyświetleń: 1000
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
13.09.2018
10:45:47
edycja
Administrator
Sposób załatwiania spraw
13.09.2018
10:45:32
edycja
Administrator
Sposób załatwiania spraw
13.09.2018
10:44:03
dodanie
Administrator
Sposób załatwiania spraw