elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 10.05.2021

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną Gminy Przechlewo.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Przechlewo nie posiadającą osobowości prawnej.

 

Mienie przedszkola stanowi mienie komunalne.

 • Całkowita powierzchnia nieruchomości – 4653m2
 • Powierzchnia terenu pod obiektem budowlanym – 851,5m2
 • Powierzchnia placu zabaw – 3277m2
 • Powierzchnia terenów zielonych – 524,5m2

 

AKTYWA TRWAŁE: 198 109,00zł

I. Rzeczowe aktywa trwałe: 198 109,00zł

 • Środki trwałe; 189 020,74zł
 • Urządzenia techniczne i maszyny; 0,00zł
 • Inne środki trwałe: 9 088,26zł

 

AKTYWA OBROTOWE: 101 987,38zł

 • I. Zapasy: 3 215,04zł
 • II. Towary: 3 215,04zł
 • III. Należności krótkoterminowe: 10 680,54zł
 • IV. Środki pieniężne: 88 091,80zł

                       Środki pieniężne w banku: 88 091,80zł

 

SUMA AKTYWÓW: 300 096,38zł

 


Stan na 31-12-2019

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 13.09.2018
Data udostępnienia informacji: 13.09.2018
Data ostatniej aktualizacji: 07.05.2020
Liczba wyświetleń: 429
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
07.05.2020
14:26:56
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
08.08.2019
15:05:39
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
24.10.2018
13:48:44
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
24.10.2018
13:43:01
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
13.09.2018
10:34:51
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
13.09.2018
10:32:57
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
13.09.2018
10:32:11
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
13.09.2018
10:31:13
dodanie
Administrator
Struktura własnościowa, majątek