elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Wtorek 28.03.2023

Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną Gminy Przechlewo.

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy Przechlewo nie posiadającą osobowości prawnej.

 

Mienie przedszkola stanowi mienie komunalne.

  • Całkowita powierzchnia nieruchomości – 4653m2
  • Powierzchnia terenu pod obiektem budowlanym – 851,5m2
  • Powierzchnia placu zabaw – 3277m2
  • Powierzchnia terenów zielonych – 524,5m2

 

AKTYWA TRWAŁE: 186 055,52zł

I. Rzeczowe aktywa trwałe: 186 055,52zł

          Środki trwałe;                      186 055,52zł

  •                 Budynki:                  164 055,52zł
  •                 Inne środki trwałe:     22 000,00zł

 

AKTYWA OBROTOWE: 89 222,55zł

I. Zapasy: 4 890,64zł

            Towary: 4 890,64zł

II. Należności krótkoterminowe: 30 437,79zł

IV. Środki pieniężne: 53 894,12zł

             Środki pieniężne w banku: 53 894,12zł

 

SUMA AKTYWÓW: 275 278,07zł

 


Stan na 31-12-2021

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 13.09.2018
Data udostępnienia informacji: 13.09.2018
Data ostatniej aktualizacji: 27.07.2022
Liczba wyświetleń: 850
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
27.07.2022
14:06:21
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
02.08.2021
14:53:16
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
07.05.2020
14:26:56
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
08.08.2019
15:05:39
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
24.10.2018
13:48:44
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
24.10.2018
13:43:01
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
13.09.2018
10:34:51
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
13.09.2018
10:32:57
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
13.09.2018
10:32:11
edycja
Administrator
Struktura własnościowa, majątek
13.09.2018
10:31:13
dodanie
Administrator
Struktura własnościowa, majątek