elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Poniedziałek 22.07.2024
Jesteś tutaj:

Tryb działania

Podstawą działalności Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie są:

  • Arkusz organizacyjny Przedszkola
  • Statut Przedszkola
  • Regulamin organizacyjny
  • Regulamin Rady Rodziców
  • Regulamin Rady Pedagogicznej

 

Przedszkole działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r poz. 59)
  2. Zgodnie ze Statutem.

 

  • Dyrektor - kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz. Wydaje zarządzenia wewnętrzne oraz decyzje administracyjne zgodne z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • Rada Pedagogiczna - jest kolegialnym organem Przedszkola. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
  • Rada Rodziców - może występować do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Przechlewie
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 13.09.2018
Data udostępnienia informacji: 13.09.2018
Data ostatniej aktualizacji: 19.10.2018
Liczba wyświetleń: 990
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
19.10.2018
14:43:49
edycja
Administrator
Tryb działania
13.09.2018
10:43:43
edycja
Administrator
Tryb działania
13.09.2018
10:42:50
dodanie
Administrator
Tryb działania